EMDR is een andere benaming voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een effectieve behandelmethode die kan worden toegepast om vervelende ervaringen en gebeurtenissen uit het verleden op een goede manier te verwerken en een plek te geven. Iemand heeft bijvoorbeeld in zijn verleden te maken gehad met een ingrijpende of traumatische ervaring en ondervindt daar nog steeds de problemen van. Deze problemen kunnen zich uiten in emotionele aanvallen, nachtmerries, flashbacks naar het verleden of angstmomenten in bepaalde situaties. In de ergste gevallen kan iemand ook te maken krijgen met een posttraumatische stress-stoornis.

EMDR is een wetenschappelijk ondersteunde, intensieve en snelle therapie die cliënt kan helpen.

naar de site van Praktijk voor psychodynamische therapie en coaching…

Categorieën: Angst